1. SEMINÁŘ TRENÉRŮ MLÁDEŽE 2016 - uzávěrka přihlášek 31.10.2016!!! viz. "Blog"
  2. Příspěvky do "Diskuze" na email: holyjar@seznam.cz .  Heslo: Diskuse nh

Nasazení rozhodčích - liga

Nasazení rozhodčích - ZOSK

.

STAY FOCUSED