Rozlosování OP mládež - JARO 2016-2017 - viz blog

FINÁLE ČP- viz ČP

VÁCLAV ŠIMICE oslavil sedmdesátiny!

V plné síle a v plném aktivním nasazení oslavil v uplynulých dnech významné životní jubileum nestor ligových rozhodčích pan Válav ŠIMICE.

Do dalších let přejeme vše nejlepší, pevné zdraví a ještě mnoho aktivních minut na hřišti!

info VV ZOSK SNH:

Dne 23.3.2017 TJ Sokol Ejpovice ODSTOUPILO z OP dorostenek. 

19. Valná hromada Svazu národní házené

Výkonný výbor SNH jakožto statutární orgán Svazu národní házené svolavá 19. Valnou hromadu SNH na sobotu 20. května 2017 od 9:30 hod. Jednání se uskuteční na pražském Strahově v aule hlavní budovy České unie sportu.

Více informací a podkladové materiály pro jednání budou zveřejněny do konce března 2017.

KALENDÁŘ SPORTOVNÍCH AKCÍ NH - 2017

Český pohár

.

Nasazení rozhodčích - liga

Nasazení rozhodčích - ZOSK

STAY FOCUSED